به خاطر یک مشت یورو
یادداشت هوشنگ گلمکانی درباره فیلم "یک روزدیگر"حسن فتحی هوشنگ گلمکانی (سردبیرماهنامه فیلم ):یک روز دیگر درادامه موجی از شیوه داستان گویی غیر کلاسیک ساخته شده که بیش از یک دهه است در سینمای دنیا- وایران - رواج پیدا کرده ،تبدیل به یک جریان شده و اینک حتی می توان گفت به نوعی کلاسیک شده است . داستان های متقاطع ،رفت وبرگشت هایی در زمان ،داستانکهایی مینی مال که رشته ای آنها را به هم پیوند می دهد ،داستانهایی بی قهرمان ،بدون شخصیت اصلی ،پراز... [ ادامه مطلب ]
A Note for Ali Hatami by Hassan Fathi
حكايت اول ماه رمضون 67 بود و سفره درازي تو حياط بنياد فارابي پت و پهن. شما هم علي‌آقا گوشه‌اي نشسته بودي و ختم اذان افطار، سيگار پي سيگار آتيش مي‌كردي. گويا قلم به مزد نامروتي، اراجيفي قلمي كرده بود تو روزنامه‌اي اندر احوالات خانوادگي و شخصي شما كه بدجوري دمغ‌ات كرده بود. دل‌دل مي‌كردم جا عوض كني و بشينم كنارت و عرض ارادتي كنم. دلم مي‌خواست سيگار بعدي‌ات رو من برات روشن كنم، پشت يقه تاخورده‌ پيرهن سورمه‌اي‌ات رو درست كنم، حتي اگه دل و دماغشو داشتي، يك لطيفه دست اولي را كه همون روز شنيده بودم در گوش‌ات پچ‌پچه كنم. آرزو مي‌كردم يه نسيمي بياد بلكم غبار اندوهي رو كه رو دلت نشسته پاك كنه و با خودش ببره. تا اومدم جستي بزنم طرفت، يك آدم گرد و قلنبه اومد نشست كنارت، زبون به نصيحت چرخوند كه: «اهميت نده علي‌آقا!» غافل از اينكه اگه بخواي از كنار هر ليچاربافي كه دهنشو گاله مي‌كنه و با آبروي اهل هنر بازي مي‌كنه، بي‌خيال رد بشي كه ديگه ا...  [ ادامه مطلب ]