Hacked By Shisui
وبسایت شما بخاطر حمایت از رئیس جمهور دروغگو هک شد! ... [ ادامه ]
در مسیر زاینده رود
سابقه ي كار شما و آقاي نادري به حوزه ي تئاتر برمي گردد. در مجموعه ي در مسير زاينده رود آن تشخص كلامي كه براي شيوه ي ديالوگ و حوزه ي فعاليت اصلي و مونولوگ نويسي آقاي نادري قايلند، با برخي شخصيت ها تناسب ندارند.آقاي نادري كه از تئاتر به تلويزيون با گونه اي مخاطب شناسي متفاوت آمده ، انگار هنوز نتوانسته اين موضوع را به خوبي هضم كند و راه حل منا...  [ ادامه ]
به خاطر یک مشت یورو
یادداشت هوشنگ گلمکانی درباره فیلم "یک روزدیگر"حسن فتحی هوشنگ گلمکانی (سردبیرماهنامه فیلم ):یک روز دیگر درادامه موجی از شیوه داستان گویی غیر کلاسیک ساخته شده که بیش از یک دهه است در سینمای دنیا- وایران - رواج پیدا کرده ،تبدیل به یک جریان شده و اینک حتی می توان گفت به نوعی کلاسیک شده است . داستان های متقاطع ،رفت وبرگشت هایی در زمان ،دا...  [ ادامه ]