در مسیر زاینده رود
منبع : قسمت دوم مصاحبه ی ماهنامه ی وزین فیلم - شماره 418
سابقه ي كار شما و آقاي نادري به حوزه ي تئاتر برمي گردد. در مجموعه ي در مسير زاينده رود آن تشخص كلامي كه براي شيوه ي ديالوگ و حوزه ي فعاليت اصلي و مونولوگ نويسي آقاي نادري قايلند، با برخي شخصيت ها تناسب ندارند.آقاي نادري كه از تئاتر به تلويزيون با گونه اي مخاطب شناسي متفاوت آمده ، انگار هنوز نتوانسته اين موضوع را به خوبي هضم كند و راه حل مناسبي برايش پيدا كند. فرضاٌ در ميوه ممنوعه آن شيوه ي تك گوئي در مورد شخصيت محوري آقاي نصيريان و هم... [ ادامه مطلب ]
مصاحبه ی آقای طوسی با حسن فتحی درباره ی فیلم مادر و استاد علی حاتمی
جواد طوسي: مي خواهم فتح باب صحبتمان اين باشد كه اساسا از ديد شما فيلم مادر مي تواند به عنوان اثر يك فيلمساز صاحب سبك مثل حاتمي ما را اقناع بكند؟ آيا اين فيلمساز و نسلي كه مهرجويي، تقوايي و بيضايي نمايندگان آن هستند ممكن است به تبع شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي كمي گيج بزند و اين گيج زدن در نوع اثر و نگاهش كاملا بازتاب داشته باشد؟ علي رغم اين كه حاتمي در مادر مثل هميشه سعي مي كند به واقعيت وفادار نباشد اما بخشي از شخصيت هاي فيلم در روزمرگي دوران معاصر موضوعيت پيدا مي كنند. آيا اين آدم ها با يكديگر هماهنگ مي شوند يا اين كه حضوري دافعه برانگيز پيدا مي كنند؟ حسن فتحي: حرف شما من را ياد سخنراني يكي از چهره هاي فرهنگي مي اندازد كه به نسلي از هنرمندان ايران اشاره مي كند كه به دليل يك سري محدوديت ها جوان مرگ شدند. فكر مي كنم در ميان اين اسامي كه شما نام برديد حداقل يكي - دو نفر از آنها در فعاليتشان دچار نوعي جوان مرگي شدند. يكي از آنها مر...  [ ادامه مطلب ]